Om Gausdal vgs

Gausdal videregående skole ligger ca. 20 km fra Lillehammer. Elevene våre trives godt på skolen. Vi er en Pierre de Coubertin-skole, og det er vi stolte av!

Landlig og bynært

Gausdal videregående skole – Pierre de Coubertin ligger i sentrum av Gausdal ved Segalstad Bru, cirka 21 km fra Lillehammer. Beliggenheten er vakker – landlig og bynært.

Kjøretid fra Lillehammer sentrum er omtrent 25 minutter med bil. Det er gode parkeringsmuligheter ved skolen. Bussen bruker rundt en halvtime og går flere ganger om dagen, fra skysstasjonen i Lillehammer og direkte til skolen.

Høy trivsel og flotte idrettsanlegg

Gjennom den landsomfattende elevundersøkelsen er det dokumentert at elevene trives veldig godt på skolen vår. Det er viktig. Elever som trives, er trygge og lærer bedre. 

Vi kan dessuten tilby en skole med distriktets flotteste idrettsanlegg.

Medlem av Pierre de Coubertin skolenettverk

I 2009 ble Gausdal videregående skole fast medlem av det internasjonale Pierre de Coubertin skolenettverk. Pierre de Coubertin er de moderne olympiske lekers og IOCs grunnlegger. Skolenettverket er derfor underlagt den internasjonale olympiske komite (IOC).

Som Coubertinskole forplikter vi oss til å gi en undervisning som er i Pierre de Coubertins ånd. Dette innebærer at skolen skal søke en internasjonal forbrødring på tvers av etniske, kulturelle og religiøse skillelinjer, samt bidra til å formidle olympiske verdier til andre.

I dette eksklusive skolenettverket er det med 25 skoler fra fem kontinenter, lik det som symboliseres gjennom de fem OL-ringene. Coubertin-komiteen er opptatt av at skolenettverket er lite og eksklusivt, slik at ungdommene virkelig klarer å skape gode og varige relasjoner i nettverket. 

Vår skole er derfor den eneste skolen i hele Norden som er medlem i dette olympiske skolenettverket.

Pierre de Coubertin-medaljong - Klikk for stort bildeGausdal vgs er en Pierre de Coubertin-skole

Ungdomsforum

Annet hvert år arrangerer CIPC, sammen med en vertsskole i skolenettverket, et stort Ungdomsforum. På Ungdomsforumet samles elever fra de ulike medlemsskolene til kulturell og idrettslig forbrødring.

I august 2013 ble Ungdomsforumet arrangert av Gausdal videregående skole – Pierre de Coubertin. Tidligere år har det blant annet vært arrangert i Kina, Frankrike, Storbritannia, Sveits, Italia, Østerrike, Tsjekkia, Slovakia og Tyskland.

Bli Coubertin-elev

Alle som ønsker det vil få tilbud om å bli Coubertin-elev ved skolen. Som Coubertin-elev vil du få spesiell opplæring i det olympiske verdigrunnlaget, og du får mulighet til å delta på ungdomsforum og andre arrangementer. 

Du får nærmere informasjon om hva det innebærer å være en Coubertin-elev,  og hvordan du kan bli det, i løpet av de første ukene på skolen.

Se fremover – snakk åpent – handle vennlig

Rektorer ved Gausdal videregående skole

Kronologisk oversikt over rektorer ved Gausdal videregående skole siden starten i 1979:

  • 1979-1982: Bjørn Jensen
  • 1982-1992: Ivar Bjørnsgård
  • 1988-1991: Birgit Kraabøl 
    (Birgit Kraabøl var konstituert rektor ved Gausdal videregående skole i enkelte perioder fra 1988 til 1991.)
  • 1993-1996: Aage Lesjø
  • 1996-2000: Torbjørn Ljones
  • 2000-2010: Signy Sellæg
  • 2010-2013: Inger Sofie Enger
  • 2013-dd: Erland Sandvik