Velkommen som elev ved Gausdal videregående skole Pierre de Coubertin!

Pierre de Coubertin sitt motto var; se fremover, snakk åpent, handle vennlig.

Verdier

Rektor Erland Sandvik - Klikk for stort bilde

Vi som skole ønsker at elevene våre skal etterkomme disse verdiene. Se fremover, la fortid være fortid og se på fremtidens muligheter. Snakk åpent, tør å være deg selv, si hva du mener, vis mot og vi respekterer deg for den du er. Handle vennlig, gjør mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg. Hjelp dine medelever til mestring.

Mål

Målet for skolen er at vi sammen skal skape vår identitet og tilhørighet. Sammen skal vi gjøre vårt ytterste for at elevene skal mestre, skape og lære i et profesjonelt fellesskap.

Læringsmiljø

Gausdal videregående skole - Pierre de Coubertin har et godt læringsmiljø. Elevene på skolen sier at de trives. Vi jobber aktivt for at alle elevene skal føle seg velkomne og at de skal føle at vi har rom for alle. Her skal det være lov å være seg selv. Vi har en dyktig stab som bidrar til å skape et trygt fellesskap i flotte omgivelser.

Innlandet fylkeskommune har "eventyrlige muligheter" som visjon for sitt arbeid. Med tillit, åpenhet og raushet som verdigrunnlag. Gausdal videregående skole - Pierre de Coubertin jobber daglig for å synliggjøre disse verdiene.

Innlandet skal være et godt sted å bo, utdanne seg og arbeide. Innlandet skal utvikles gjennom nyskapning. Det er ingen sted det er mer nyskapning enn i videregående skole. Ved å gi elevene tillit og være åpne for ideer og tanker, skaper vi noe hver skoledag. Ved å være rause med og mot hverandre skaper vi en eventyrlig læringsarena hver dag.

Skolebygget

Med vår bygningsmasse har vi et glimrende utgangspunkt for å lykkes. Vi har et stort åpent vrimleareal med en delikat og sunn kantine. Et lyst og åpent bibliotek, to idrettshaller med både styrke- og spinningrom og et stort og flott uteareal.

Elevråd

Alle på vår skole bidrar for at vi skal beholde skolen både ryddig og fin. I samarbeid med elevrådet har vi god dialog med elevene for at vi sammen skal lykkes med å opprettholde et godt læringsmiljø. Alle må bry seg for at alle skal trives.

Jeg ønsker alle ved Gausdal videregående skole - Pierre de Coubertin et godt skoleår! 

Rektor, Erland Sandvik