Foresatte kan se karakterer og fravær i VIS

Foresatte til elever under 18 år kan se karakterene og totalt fravær til elevene om de logger seg på Visma In School.

Dette gjelder for:Visma InSchool - Klikk for stort bilde

  • foresatte til elever under 18 år
  • når elever/foresatte har samtykket til at foresatte skal ha tilgang til VIS etter at eleven har fylt 18 år 

Karakterer i fag

Foresatte har mulighet til å se terminkarakterer, standpunktkarakterer og eksamenskarakterer under menypunktet Historikk i VIS.

Alle foresatte skal ha fått tilgang til dette menypunktet nå.

Menypunktet Historikk består av to arkfaner. Under fanen «Fag» kan foresatte se karakterene.

Under menypunktet Historikk kan foresatte se terminkarakterer, standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. - Klikk for stort bildeUnder menypunktet Historikk kan foresatte se terminkarakterer, standpunktkarakterer og eksamenskarakterer.

Totalt fravær og karakter i orden og atferd

Under arkfanen «Programområder» er det mulig å se totalt fravær for eleven – det fraværet som kommer på fagdokumentasjon framkommer her.

Man ser også karakterer i orden og atferd.

Under arkfanen «Programområder» er det mulig å se totalt fravær for eleven. - Klikk for stort bildeUnder arkfanen «Programområder» er det mulig å se totalt fravær for eleven.

Innlogging og informasjon om Visma In School

På skolens forside ligger det også en snarveiknapp til innlogging i Visma In School.

Til toppen