Elever møter næringslivet og lærebedrifter

29. september arrangerer Arena Innlandet en møteplass mellom elever og næringslivet – på Scandic Hamar og digitalt.

Arena Innlandet - illustrasjonsbilde jobbmesse for studenter - Klikk for stort bilde Arena Innlandet

Program torsdag 29. september 2022

Kl. 10.00–12.00 for 10. klassinger
Kl. 12.30–14.30 for elever på videregående

1. Korte innlegg

Første del består av korte innlegg med informasjon fra bransjer, bedrifter og opplæringskontor for å gi et bilde av mulighetene i Innlandet.

2. Vandring blant stander

Andre del er en fysisk eller digital vandring blant stands for å møte bransjer, bedrifter og opplæringskontor. Her kan du se på informasjon og prate/chatte med den enkelte.

3. Avslutning og Kahoot

Tredje del er avslutning i plenum med Kahoot og premiering.

Slik deltar du

Du kommer til Scandic Hotel Hamar
Vangsveien 121
2318 Hamar

og/eller

Du deltar digitalt på:

myonvent.com/event/arena-innlandet

Registrer deg som deltaker/participant. Husk å skrive inn skole/klasse.

På den digitale plattformen kommer du inn i et velkomsthall – her kan du velge å gå inn i auditoriet eller messesalen. Du kan også chatte med oss som arrangør og koble deg opp med andre som er med på arrangementet via Nettverk.

Den digitale løsningen vil være tilgjengelig også etter arrangementet, slik at du kan se foredragene når du vil.

Møteplass mellom elevene og næringslivet

Det kan være krevende å få et godt grunnlag for valg av studieretning og utdannelse. Samtidig er det en utfordring for mange bransjer i næringslivet å få tak i kvalifiserte ansatte. 

Dette arrangementet er en møteplass mellom deg som er elev på videregående og lærebedrifter/næringslivet. Kanskje finner du ut hva du vil bli etter denne messen, eller kommer i kontakt med en bedrift som blir din framtidige arbeidsplass?

På messen vil du få en kombinasjon av korte inspirasjonsforedrag og stander hvor du har mulighet til å gå rundt fysisk eller digitalt.

Her kan du:

  • få informasjon
  • chatte/prate med bedrifter/opplæringskontor/næringsliv
  • stille spørsmål
  • ha videosamtaler med bedrifter
  • se karrieremuligheter hos arbeidsgivere

Arrangementet er gratis, og er et prosjektsamarbeid mellom bransjer, Innlandet fylkeskommune og Arena Innlandet.

Vil du vite mer om Arena Innlandet?
Ta en titt på arenainnlandet.com

Innlandet fylkeskommune som arbeidsgiver

Innlandet fylkeskommune er en av bedriftene som vil presentere seg på messen.

Hva gjør fylkeskommunen?

Fylkeskommunen er et folkevalgt nivå mellom stat og kommune. Folkevalgt betyr at det er politikere som bestemmer. Fylkeskommunen tar seg av oppgaver som er for store til at hver kommune kan klare dem alene, og som det ikke er naturlig at staten har ansvaret for.

Det er cirka 4000 ansatte i Innlandet fylkeskommune, som jobber med mange spennende og viktige ting. 

Har mange ansvarsområder som krever ulike utdanninger

Fylkeskommunen har ansvar for de videregående skolene, tannhelsetjenesten, fylkesveger og kollektivtransport, næringsutvikling, samfunnsplanlegging og kultur. Det er et vidt spekter og mange interessante jobber som krever ulike typer utdanning.

Det er mye mer spennende å jobbe i fylkeskommunen enn jeg trodde.

Noen eksempler på stillinger hos oss: lærer, tannlege, tannhelsesekretær, kulturkonsulent, arkeolog, byggdrifter, renholder, statsviter arkitekt, økonom, regnskapsmedarbeider.

Se våre ledige stillinger

Fylkeskommunen er lærebedrift

Fylkeskommunen administrerer ordningen med lærebedrifter i fylket, og er selv en lærebedrift. Fylkeskommunen tar hvert år inn lærlinger innenfor blant annet IKT, økonomi og administrasjon, informasjonsteknologi og medieproduksjon

Om lag 600 arbeider i administrasjonen som holder til i fylkeshusene på Hamar og Lillehammer. Resten jobber rundt om i hele Innlandet; ved de videregående skolene, ved karrieresentrene, på tannklinikkene og på kontorer som har ansvar for fylkesvegene.

Les mer om fylkeskommunen: Fylkeskommunen på 1-2-3

Til toppen