Eksamen og korona

Eksamen planlegges som vanlig inntil eventuelle pålegg tilsier noe annet.

Vanskelig å forutsi

Klikk for stort bilde

På nåværende tidspunkt er det vanskelig å forutsi koronaviruset får betydning for eksamen.

Eksamen foregår over et lengre tidsperiode. Siden situasjonen er uforutsigbar, er det per i dag ikke mulig å si noe om i hvilken grad korona vil få betydning for det enkelte eksamensparti.

Eksamen planlegges derfor som vanlig inntil eventuelle pålegg fra nasjonale og lokale myndigheter tilsier noe annet.

Informerer om eventuelle endringer

Eksamenskontoret har vært i kontakt med fylkesmannen i Innlandet som har videre kontakt med Utdanningsdirektoratet.

Les informasjonen fra Utdanningsdirektoratet - se Eksamen og standpunktkarakter

Du vil få informasjon om eventuelle endringer.

Til toppen