Utdannings- og yrkesrådgiver

Utdannings- og yrkesrådgiveren gir deg råd om utdanning og yrkesvalg.

Hei!
Jeg heter Clary-Anne K. Hammershaug og er utdannings- og yrkesrådgiver (UOY-rådgiver). I tillegg underviser jeg på idrettsfag. Har du spørsmål om utdanning eller yrkesvalg, er det bare å ta kontakt. Jeg hjelper deg å velge riktig utdanning og yrke!

Du finner meg på kontoret ved IKT-avdelingen.

Kontortid

Mandag 09:40 - 15:00
Tirsdag 08:00 - 10:00, 12:10 - 14:25
Torsdag 08:00 - 09:20, 12:10 - 15:00
Fredag 09:35 - 11:40

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Som elev kan du få informasjon om utdanning, yrkesvalg og muligheter på arbeidsmarkedet, samt utdanningsveier i Norge og andre land. Jeg hjelper deg med å søke i Vigo ved opptak til neste skoleår hvis du trenger det.

  • Er du i tvil om du har valgt riktig utdanning, kan du få råd og veiledning.
  • Du får hjelp til å finne ut hva du bør satse på, basert på interessene og evnene dine.
  • Du får informasjon om søknadsfrister, inntaksvilkår og finansieringsordninger.

Målet er å få deg som elev til å bli bevisst på valget av utdanning og yrker og konsekvensene av valget du tar. På den måten kan du foreta en realistisk planlegging av videre utdanning og framtidig yrke.

Jeg kommer også innom i klassene og informerer om ulike temaer som gjelder utdanningsveier, søknader, utdanningsmesse m.m.

Nært samarbeid med ungdomsskoler

UOY-rådgiverne har et nært samarbeid med ungdomsskolene for å gi elevene informasjon og kunnskap om utdanningstilbudet på Gausdal videregående skole. Dette skal bidra til at ungdomsskoleelevene velger riktig når de søker videregående skole. 

Til toppen