Helserådgiver

Skolehelsetjenesten er et gratis helsetilbud til deg som er elev ved skolen.

Hei!
Jeg heter Margret Bruvik, og er helserådgiver ved Gausdal vgs. Jeg ønsker å bidra til økt trivsel og mestring for ungdom, og å fremme fysisk, sosial og psykisk helse hos dere som er elever.

Skoletjenesten er både for gutter og jenter.  Du behøver ikke å bestille time. Kom innom i åpningstiden eller send SMS/e-post for en timeavtale. Du får ikke fravær hvis du kan fremvise lapp om at du har vært hos helserådgiver.

Telefon: 466 65 644 (samtale eller SMS).
E-post: Margret.Bruvik@oppland.org

 

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Med helse menes å se sammenhengen i livet, å forstå sin egen situasjon, finne mening og oppleve hverdagen som overkommelig og håndterbar. Skolehelsetjenesten er et gratis helsetilbud til deg som er elev ved skolen.

Tiltak er samtaler individuelt eller gruppevis. For at du skal få den hjelpen du trenger, samarbeider jeg med skolen, foreldre, og henviser eventuelt til andre hjelpeinstanser hvis det er nødvendig og ønskelig. Alt dette skjer i samråd med deg. Som helserådgiver har jeg taushetsplikt etter helsepersonell-loven.

Helserådgiveren er en del av skolens elevtjeneste.

Eksempler på temaer vi kan prate om:

  • utfordringer eller bekymringer hjemme, på skolen, blant venner, kjæreste.
  • slitsomme tanker, selvfølelse, trivsel/mistrivsel, ensomhet
  • kosthold, forhold til kropp
  • samliv og seksualitet, prevensjon
  • andre ting du har behov for å snakke om

Ansvar

Du må selv oppsøke skolehelsetjenesten.

Legeordning

Hybelboende elever oppfordres til å skaffe seg fastlege i Gausdal eller Lillehammer.

Gå inn på www.helfo.no eller ring fastlegetelefonen 810 59 500.

Til toppen