Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Har du behov for hjelp og støtte i opplæringssituasjonen?

I april vil det begynne en ny pedagogisk-psykologisk rådgiver (PP-rådgiver) ved skolen vår.
Pedagogisk-psykologisk tjeneste blir ofte forkortet PPT eller PP-tjenesten.

Du kan nå meg på epost:  eller telefon  (samtale og SMS)

Kontortid

Mandag–torsdag kl. 08.00–15.30

Du finner meg på rom A162, ved IKT-avdelingen.

Hva kan jeg hjelpe deg med?

  • PPT gir råd og veiledning til både elever, foresatte og skole om tilpasset opplæring og spesialundervisning.
  • PPT hjelper deg hvis du på grunn av ulike vansker har behov for hjelp og støtte i opplæringen. 
  • PPT vurderer om du har behov for spesialundervisning.

Lærlinger og lærekandidater kan også søke hjelp hos PPT.

PP-tjenestens rolle

PPT skal også bistå skolen når det gjelder kompetanse- og organisasjonsutvikling. I tillegg samarbeider PPT med andre faginstanser om utredning og oppfølging av elever.

PPT er en fylkeskommunal tjeneste som er organisert som et eget team under videregående opplæring i fylkeskommunen.

PP-rådgiverne har kontor på de ulike skolene, men er ikke underlagt rektor på skolen.

Til toppen