Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Karakterer

Læreren skal vurdere elevenes prestasjoner og utvikling. Karakterene du får gjenspeiler hva du har lært og oppnådd.

Vurdering

Å vurdere elevenes prestasjoner og utvikling er en viktig oppgave for lærerne. Vurdering skal ha som formål å motivere eleven til å nå læringsmålene.

Vurdering for læring er all vurdering som gis underveis i opplæringen og som bidrar til å fremme læring.

Loven gir deg som elev rett til å få svar på disse spørsmålene:

 • Hvor skal jeg?
  Kompetansemål og kriterier eller krav som stilles til en arbeidsoppgave skal være kjent for eleven.
 • Hvor er jeg nå?
  Kjennetegn på grad av måloppnåelse er en hjelp for både lærer og elev i arbeidet med å vurdere hvor langt eleven er kommet i sin kompetanseoppnåelse.
 • Hva skal jeg gjøre for å komme til målet?
  En god vurderingspraksis gir eleven veiledning til å ta det første skrittet mot stadig høyere kompetanseoppnåelse og gir læreren et grunnlag for å tilpasse undervisningen til elevenes ståsted.
 • Hva må jeg selv gjøre for å oppnå mine mål? 
  Min aktivitet i vurdering av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglige utvikling har betydning. 

Karakterer

Karakterskalaen går fra 1 til 6, der 6 er høyeste oppnådd kompetanse. Faget er bestått når karakteren er 2 eller bedre. Den enkelte karakteren gir informasjon om oppnådd kompetanse i faget:

 • Karakteren 6: Eleven har oppnådd svært god kompetanse i faget
 • Karakteren 5: Eleven har oppnådd mye god kompetanse i faget
 • Karakteren 4: Eleven har oppnådd god kompetanse i faget
 • Karakteren 3: Eleven har oppnådd nokså god kompetanse i faget
 • Karakteren 2: Eleven har oppnådd lav kompetanse i faget
 • Karakteren 1: Eleven har oppnådd svært lav kompetanse i faget
Sist oppdatert 13.04.2015
Fant du det du lette etter?
Login for redigering